Monday, January 19, 2009

Tuesday, January 13, 2009

D.I.Y.考试作品 (3)


D.I.Y.考试作品 (2)
D.I.Y.考试作品 (1)

这个很恐怖吧?!!哈哈~~

这是我D.I.Y考试的作品,拿到的题目是"木",所以就得自创,发挥天马行空的想象力把"木"的元素加进去化妆里面...要夸张到类似舞台般的..看起来很恐怖喔?!

希望不会吓到大家啦~~

Tuesday, January 6, 2009

Monday, January 5, 2009